Monday, June 28, 2010

bear hug

Di Tadika tempat saya bekerja sekarang, 90% murid-muridnya terdiri daripada kaum Cina dan kaum India.

Mereka semua berbahasa Inggeris kerana Inggeris merupakan bahasa utama di sana.

tetapi apa yang membuatkan saya teruja bekerja di sana ialah, murid-muridnya adalah color blind.

Tidak mengira kaum, agama atau bangsa seseorang cikgu itu untuk memberikan kasih sayang dan bear hug.


:)

No comments: